XİF MN kodların müəyyən olunması

XİF MN kodların müəyyən olunması

XİF MN (HS Code) – Xaricdən gətirilən hər hansı məhsul və malın nomenklaturasını ifadə edir, yəni idxal və ya ixrac olunan mallar təsnifatlaşdırılaraq qruplar üzrə kodlaşdırılır. XİF MN (HS Code) – müəyyən olunmadıqda, gömrük ekspertizası təyin olunur və araşdırılır və yekun nəticə əsasında təyin olunur. Malın XİF MN-nə əsasən gömrük rüsumu hesablanır. Sizin də malların XİF MN kodlarını müəyyən edib, gömrük rüsumlarını hesablamağımız üçün müraciət edin, dəstək olaq.

Sürətli gömrük təmsilçiliyi

Müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi və onların hüquqlarının qorunması