Nəqliyyat sənədlərinin tərtibi (CMR, TIR CARNET, GƏMİ QAİMƏSİ)

Nəqliyyat sənədlərinin tərtibi (CMR, TIR CARNET, GƏMİ QAİMƏSİ)

İxrac əməliyyatları zamanı sürücünün pasportu, nəqliyyat vasitəsinin texniki pasportu, invoys və qablaşdırma siyahısı təqdim olunmaqla, nəqliyyat vasitələrinin gömrük keçid məntəqələrindən rahat hərəkəti üçün lazım olan müvafiq sənədlər tərəfimizdən tərtib edillir.

Sürətli gömrük təmsilçiliyi

Müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi və onların hüquqlarının qorunması