E-qısa idxal bəyannaməsinin tərtibi

E-qısa idxal bəyannaməsinin tərtibi

Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 113.1-ci maddəsinə əsasən 1 fevral 2019-cu il tarixindən etibarən fiziki şəxslər tərəfındən gömrük sərhədindən kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların keçirilməsi halları istisna olmaqla, mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl gömrük orqanlarına elektron formada qısa idxal bəyannaməsi verilməlidir. Qısa idxal bəyannaməsinin verilməməsi bəyannaməçinin inzibati məsuliyyətinə səbəb olur. Qısa idxal bəyannaməsi verməyən vəzifəli şəxslər 1000 AZN, hüquqi şəxslər isə 1500 AZN məbləğində cərimələnəcək.

Sürətli gömrük təmsilçiliyi

Müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi və onların hüquqlarının qorunması