Xidmətlərimiz

Xidmətlərimiz

İşimizin niyyəti müştəri məmnuniyyəti

Gömrük bəyannamələrinin tərtibi

We always work with integrated solutions to achieve better and more and reach progress.

E-qısa idxal bəyannaməsinin tərtibi

We always work with integrated solutions to achieve better and more and reach progress.

Gömrük rüsumu və ödənişlərin əvvəlcədən hesablanması

We always work with integrated solutions to achieve better and more and reach progress.

Gömrük rəsmiləşdirilməsi( təmsilçilik - broker) xidməti

We always work with integrated solutions to achieve better and more and reach progress.

Sertifikatların və xüsusi icazələrin alınması

We always work with integrated solutions to achieve better and more and reach progress.

XİF MN kodların müəyyən olunması

We always work with integrated solutions to achieve better and more and reach progress.

Nəqliyyat sənədlərinin tərtibi (CMR, TIR CARNET, GƏMİ QAİMƏSİ)

We always work with integrated solutions to achieve better and more and reach progress.

Ölkədaxili yüklərin sifarişçisinin ünvanına çatdırılması

We always work with integrated solutions to achieve better and more and reach progress.

Müvəqqəti saxlanc prosedurunda yüklərin anbara daşınması və saxlanması

We always work with integrated solutions to achieve better and more and reach progress.

Konsaltinq xidməti

We always work with integrated solutions to achieve better and more and reach progress.

Sürətli gömrük təmsilçiliyi

Müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi və onların hüquqlarının qorunması