Sertifikat və icazələrin alınması

Sertifikat və icazələrin alınması

Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı müştərinin yük detallarına uyğun müəyyən gömrük sənədlərin tərtib etməklə yanaşı, müvafiq dövlət orqanalarında icazə və sertifikatların ən qısa vaxtda alırıq. Bununla Sizi uzun növbələrdən xilas edirik. 

Sürətli gömrük təmsilçiliyi