Gömrük bəyannamələrinin tərtibi

Mobil Broker olaraq bizə müraciətlərininiz əsasında qısa idxal bəyannaməsi və digər gömrük bəyannamələrinin (idxal, ixrac, tranzit, müvəqqəti idxal, müvəqqəti ixrac, təkrar idxal, təkrar ixrac, saxlanc) qısa vaxtda, dəqiq formada  tərtib edirik. Qeyd edək ki, qısa idxal bəyannaməsi mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl gömrük orqanlarına elektron formada təqdim edilməlidir. Qısa idxal bəyannaməsi təqdim olunmadığı təqdirdə cərimə tətbiq olunur.

Sürətli gömrük təmsilçiliyi